تلفن 02633508018

آدرس کرج خیابان ۴۵ متری گلشهر گلزارغربی ضلع جنوب ایستگاه مترو ساختمان سینا واحد ۶ طبقه سوم

هرچند کوهنوردان بر سکوی افتخار نمی ایستند و در میادین ورزشی برایشان فریاد نمی کشند،اما رشته های محبت قلب های آنان را به یکدیگر پیوند داده است.دفتر موسسه کانون کوه


Get in touch

 

شبکه های اجتماعی